پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 30 بهمن ماه 1396
Monday 19 February 2018
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/10/29 تا تاریخ 1396/11/30)
سیستم در حال تهیه نمودار است..