پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 20 آذر ماه 1396
Monday 11 December 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/08/20 تا تاریخ 1396/09/20)
سیستم در حال تهیه نمودار است..