پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396
Wednesday 16 August 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/04/25 تا تاریخ 1396/05/25)
سیستم در حال تهیه نمودار است..