پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395
Tuesday 24 Januray 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1395/10/04 تا تاریخ 1395/11/05)
سیستم در حال تهیه نمودار است..