پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1396
Sunday 30 Apri 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/01/10 تا تاریخ 1396/02/10)
سیستم در حال تهیه نمودار است..