پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
جمعه 28 مهر ماه 1396
Friday 20 Octobr 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/06/29 تا تاریخ 1396/07/28)
سیستم در حال تهیه نمودار است..