پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
شنبه 3 تیر ماه 1396
Saturday 24 June 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1396/03/03 تا تاریخ 1396/04/03)
سیستم در حال تهیه نمودار است..