پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 4 تیر ماه 1397
Monday 25 June 2018
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1397/03/04 تا تاریخ 1397/04/04)
سیستم در حال تهیه نمودار است..