پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
یکشنبه 28 مرداد ماه 1397
Sunday 19 August 2018
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1397/04/28 تا تاریخ 1397/05/28)
سیستم در حال تهیه نمودار است..