پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
پنج‌شنبه 9 بهمن ماه 1399
Thursday 28 Januray 2021
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1399/10/08 تا تاریخ 1399/11/09)
سیستم در حال تهیه نمودار است..