پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
پنج‌شنبه 7 بهمن ماه 1400
Thursday 27 Januray 2022
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1400/10/06 تا تاریخ 1400/11/07)
سیستم در حال تهیه نمودار است..