پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
جمعه 6 اسفند ماه 1395
Friday 24 February 2017
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1395/11/05 تا تاریخ 1395/12/06)
سیستم در حال تهیه نمودار است..