پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 16 تیر ماه 1399
Monday 6 July 2020
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1399/03/17 تا تاریخ 1399/04/16)
سیستم در حال تهیه نمودار است..