پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
جمعه 15 فروردین ماه 1399
Friday 3 Apri 2020
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1398/12/13 تا تاریخ 1399/01/15)
سیستم در حال تهیه نمودار است..