پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
یکشنبه 22 فروردین ماه 1400
Sunday 11 Apri 2021
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1399/12/21 تا تاریخ 1400/01/22)
سیستم در حال تهیه نمودار است..