پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
پنج‌شنبه 3 بهمن ماه 1398
Thursday 23 Januray 2020
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1398/10/02 تا تاریخ 1398/11/03)
سیستم در حال تهیه نمودار است..