پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 5 مهر ماه 1400
Monday 27 September 2021
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1400/06/05 تا تاریخ 1400/07/05)
سیستم در حال تهیه نمودار است..