پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398
Wednesday 18 September 2019
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1398/05/27 تا تاریخ 1398/06/27)
سیستم در حال تهیه نمودار است..