پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397
Monday 23 Apri 2018
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1397/01/03 تا تاریخ 1397/02/03)
سیستم در حال تهیه نمودار است..