پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398
Monday 20 May 2019
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1398/01/31 تا تاریخ 1398/02/30)
سیستم در حال تهیه نمودار است..