پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
دوشنبه 23 مهر ماه 1397
Monday 15 Octobr 2018
نمودار نوسانات هر کیلو مس کاتد (ریال) در ماه گذشته ( از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1397/07/23)
سیستم در حال تهیه نمودار است..