پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران
سه‌شنبه 6 آبان ماه 1399
Tuesday 27 Octobr 2020
کد مطلب : ‌3909

آگهی مناقصه شماره 2002 - عملیات اجرایی تکمیل و ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتمع مس شهربابک

آگهی مناقصه شماره 2002 - عملیات اجرایی تکمیل و ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتمع مس شهربابک
شرکت ملی صنایع مس ایران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید.
الف- سرفصل شرح خدمات عبارتست از:
1-الف - ترفیع مرحله اول فاز 4 سدهای اصلی و یال شرقی
2-الف - تکمیل سد زینچه ای غربی
3-الف - ساخت کانال سر ریز بالا رونده
4-الف - اجرای خط لوله انتقال آب از پائین دست سد زینچه ای غربی تا دریاچه سد آبگیر
ب  ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای پروژه:
حداقل ماشین آلات مورد نیاز در طرح های مشابه سد سازی و راه سازی ( طبق لیست مندرج در اسناد مناقصه ) 
ج - مدت زمان اجرای کار: 26 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد.
د- محل انجام کار:کارخانه مس میدوک – 45 کیلومتری شهرستان شهربابک – استان کرمان.
ه پیش پرداخت پیشنهادی:20 درصد (بیست درصد) بار مالی قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
و - شرایط متقاضی :
1- داشتن شخصیت حقوقی
2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
3-دارا بودن رتبه دو در رسته آب و یا راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  و یا  داشتن سوابق و تجربیات حداقل سه تجربه موفق در زمینه موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان مربوطه (نام و شماره تلفن کارفرما الزامی است)
4- دارابودن ماشین آلات سد سازی و راه سازی
5- دارابودن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
6- دارا بودن امکانات عملیاتی, اجرایی فنی و مدیریتی و توانایی مالی متناسب با اجرای موضوع مناقصه.
7- دارابودن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه معادل 5,000,000,000 ریال (پنج میلیاردریال).
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند "و " فوق بوده و آمادگی اجرای کار را دارند, می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری (پنجشنبه و تعطیلات رسمی روز کاری نمیباشند) پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی مندرج در جراید (نوبت دوم), آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه به صورت مکتوب به همراه مدارک و مستندات ذیل با دورنگار 2883402- 0391 و یا به نشانی رفسنجان _ شهر مس سرچشمه - امور قراردادها - ساختمان شهید علی ایرانمنش ارسال نمایند.
- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضا, هیات مدیره، مدیرعامل و نیز صاحبان امضا, مجاز.
- ارائه تصویر قراردادهای مشابه و رضایتنامه از کارفرمایان قبلی (موضوع بند 4 فوق).
- ارائه هرگونه مدرکی دال بر مالکیت یا توانایی تامین حداقل ماشین آلات سد سازی .
- ارائه تصویر گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- ارائه هرگونه مدرکی دال برتوانائی متقاضی جهت اجرای کار.
- ارائه تصویر HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده.
توضیح : ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, متقاضیان می توانند با شماره تلفنهای 8- 2883403 (0391) تماس حاصل فرمایند.
                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
googleplus  Facebook  Twitter  Cloob  Cloob  Cloob
نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :