پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران Mes Press
تاریخ روز
سه‌شنبه 25 تیر ماه 1398 ساعت 21:09:00
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

آگهی فراخوان عمومی شناسائی و ارزیابی پیمانکاران

دوشنبه 5 مرداد ماه 1394

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مفید مرتبط جهت دعوت به مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و استخراج معدن چهل کوره زاهدان اقدام نماید.

1- شرح مختصر پروژه
آماده سازی معدن :آماده سازی و حفر تونلهای معدن ، همراه با حفاری، آتشباری، بارگیری و تخلیه مصالح حفاری از جبهه کارها و انتقال آنها به سنگرهای باطله پیش بینی شده، اجرای سیستم نگهداری، تهویه، روشنایی، شیب بندی، ریل گذاری و حفریات .
استخراج :احداث کارگاههای استخراج و استخراج آنها به مدت حداقل دو سال به روش ترکیبی انباره ای و تخریب ستونها.
2- محل اجرا: معدن مس چهل کوره واقع در 120 کیلومتری شمال غربی زاهدان- استان سیستان و وبلوچستان .
3- مدت انجام کار: 30 ماه شمسی می باشد. (با احتساب 24 ماه استخراج)
 

 شرکتهایی که آمادگی انجام شرایط فوق را دارند، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا 7 روزکاری ( پنجشنبه و تعطیلات رسمی روز کاری محسوب نمی شود) پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (نوبت دوم) تمایل خود را به صورت مکتوب برای اجرای کار همراه با مستندات ذیل با دورنگار 34303402- (034) و یا به نشانی رفسنجان- شهر مس سرچشمه- امور قراردادها - ساختمان شهید علی ایرانمنش ارسال نمایند.

1- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

2- ارائه تصویر قراردادهای مشابه.

3- ارائه مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد.

4- ارائه هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار.

5- ارائه تصویر HSE PLAN بهمراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده.

شایان ذکر است این آگهی و یا مطالب مندرج در آن هیچگونه تکلیفی برای شرکت ملی صنایع مس ایران جهت دعوت از شرکتها و برگزاری مناقصه ایجاد نخواهد نمود و تصمیم نهایی در این خصوص منحصرا" از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران اتخاذ می گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفنهای 34303424-34303421-34303410 (034) تماس حاصل نمایند.

  

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
 

لینک خبر‌ :: http://mespress.ir/news/?Id=5086