پایگاه خبری شرکت ملی صنایع مس ایران Mes Press
تاریخ روز
پنج‌شنبه 4 بهمن ماه 1397 ساعت 01:27:55
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

رشد بیش از 10درصدی تولید کاتد شرکت مس

یکشنبه 13 خرداد ماه 1397

به گزارش مس پرس،  شرکت مس تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری 33 هزار 500 تن کاتد تولید کرده است که در برابر برنامه تعریف‌شده 30هزار و 280 تنی نشان‌دهنده رشد 10/5درصدی است. علاوه بر این، مقایسه تولید کاتد شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال گذشته (26هزار و 190تن) بیان‌گر این است که تولید این محصول نهایی شرکت مس از افزایش 28 درصدی برخوردار شده است.
بر اساس این گزارش، آند تولیدی شرکت مس نیز طی این دو ماه 45‌هزار و 274تن بوده است که نسبت به برنامه تعریف‌شده 39‌هزار و 592تنی افزایش 14درصدی داشته است. همچنین مقایسه آمار تولید آند شرکت مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (32هزار 500 تن) نشان‌دهنده افزایش 39‌درصدی است.
علاوه بر این، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 97 تولید مس محتوی شرکت ملی صنایع مس ایران از مجتمع‌های مس سرچشمه، میدوک و سونگون، درمجموع53‌هزار و 336‌تن بوده است که در برابر برنامه تعریف‌شده 49هزار و 1460تنی، رشد 8/5درصدی داشته است. مقایسه آمار تولید مس محتوی شرکت مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (521هزار 488 تن) نشان‌دهنده افزایش 3/6درصدی است.
تولید کنسانتره مس نیز طی این دوره‌ زمانی، رشد 10درصدی را تجربه کرده است به‌طوری‌که در طی این مدت، شرکت مس 213‌هزار و 396‌تن نسبت به برنامه تعریف‌شده 193هزار و 543تنی، کنسانتره مس تولید کرده است. همچنین کل استخراج شرکت مس از مجتمع‌های سرچشمه، میدوک، سونگون و معادن دیگر در طی این بازه ‌زمانی درمجموع 33‌میلیون و 708‌هزار تن بوده است که در مقایسه با برنامه تعریف‌شده 28‌میلیون و 842‌هزار تنی، از رشد 16درصدی برخوردار بوده است. افزون بر این، برنامه تعیین‌شده برای برداشت سنگ سولفوری نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از مجتمع‌های مس سرچشمه، میدوک و سونگون 8میلیون و 899هزار تن بوده که با عملکرد 9میلیون و 564هزار تنی، 7/5درصد از برنامه جلوتر بوده است.

لینک خبر‌ :: http://mespress.ir/news/?Id=7616